Aktualności

Próbny egzamin gimnazjalny

Próbny egzamin gimnazjalny dla klasy trzeciej organizowany przez OKE odbędzie się o godz. 9.00 w dniach:

  • 07.12.2011r. - część humanistyczna
  • 08.12.2011r. - część matematyczno-przyrodnicza
  • 09.12.2011r. - część językowa

Próbny egzamin gimnazjalny organizowany przez OPERON odbędzie się o godz. 9.00 w dniach:

  • 14.12.2011r. - część humanistyczna
  • 15.12.2011r. - część matematyczno-przyrodnicza
  • 16.12.2011r. - część językowa

Obecność uczniów na egzaminach obowiązkowa.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się dnia 1 września 2011 o godz 9.00 w budynku stołówki OSiW w Zamościu (obok szkoły).

Zakończenie roku szkolnego 2010/2011

Zakończenie roku szkolnego dla uczniów gimnazjum oraz szkoły zawodowej kontynuujących naukę odbędzie się dnia 22.06.2011 o godz 9.00 w budunku stołówki OSiW.

Zakończenie roku szkolnego uczniów kończących naukę

10 czerwca był ostatnim dniem zajęć szkolnych dla uczniów kończących nauke w Zasadniczej Szkole Zawodowej. Teoretyczną naukę zakończyli uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej klasy II o profilu kucharz małej gastronomii i klasy III w zawodzie murarz. W zakończeniu roku szkolnego uczestniczyła młodzież, nauczyciele, instruktorzy, wychowawcy klas i kadra OSiW OHP w Zamościu.


Absolwenci ZSZ w Zamościu

Były oficjalne przemówienia, podziękowania i gratulacje od dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej i kierownika OSiW OHP w Zamościu. Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody i dyplomy, a nauczyciele i wychowawcy – w podziękowaniu za trud włożony w edukację i wychowanie – kwiaty. Na koniec dyrektor ZSZ podziękowała kadrze i uczniom za pracowity rok szkolny oraz życzył wszystkim absolwentom zdania egzaminu na kwalifikacje zawodowe oraz udanego letniego wypoczynku.

Otwarcie nowych pracowni szkolnych - fryzjer oraz dekarz

10 października w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu miała miejsce niecodzienna uroczystość związana z otwarciem nowopowstałych pracowni edukacyjnych do kształcenia zawodowego – pracowni dekarskiej i fryzjerskiej.

Uroczystość naszą uświetnili znakomici goście: parlamentarzyści, władze województwa lubelskiego powiatu zamojskiego, miasta Zamościa, przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, Wójtowie Gmin, Burmistrzowie  z Powiatu Zamojskiego, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, przedstawiciele instytucji samorządowych, rzemiosła i pracodawców , pracownicy Lubelskiej Wojewódzkiej OHP, oraz instytucje współpracujące z OHP.

Subskrybuje zawartość