Aktualności

Obchody 11 listopada w naszej szkole

Narodowe Święto Niepodległości – polskie święto, obchodzone co roku 11 listopada, dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez naród polski niepodległego bytu państwowego. W 1918 roku po 123 latach niewoli Polska odzyskuje niepodległość. 11 listopada przypomina nam, że wolność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie jest czymś trwałym, tylko czymś danym, co trzeba pielęgnować.

13 listopada w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 97 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Podczas tej uroczystości przypomniane zostały nam dni 123 lat niewoli Polski, począwszy od dnia, kiedy Polska jako niepodległe państwo przestała istnieć na mapie Europy, poprzez dzieje narodu polskiego w okresie zaborów, wypełnione walką o wyzwolenie, aż do dnia, w którym wzeszła jutrzenka wolności.

Młodzież przygotowała wystąpienie słowno -muzyczne. Przekazywane treści były przeplatane patriotycznymi pieśniami oraz recytacją wierszy, co zapewne przyczyniło się do głębszego przeżywania tych chwil. Akademia została przygotowana przez uczniów gimnazjum pod kierunkiem nauczycieli: p. Edyty Popławskiej i p. Anny Kolasińskiej.

Edyta Popławska

Spotkanie edukacyjno – profilaktyczne z przedstawicielem straży pożarnej

W dniu 05.11.2015r uczniowie Gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zamościu uczestniczyli w spotkaniu edukacyjno – profilaktycznym dotyczącym zagrożeń pożarowych w różnych sytuacjach i miejejscach. Prowadzący prelekcję uczył naszą młodzież zasad zachowania się w warunkach zagrożenia pożarem , zapoznał ich ze źródłem zagrożeń pożarowych w różnych sytuacjach i miejscach oraz zapobieganie oparzeniom, wypadkom i zatruciom. Dzięki spotkaniu z naszym gościem przekazywanie wiedzy na temat bezpiecznych zachowań oraz zapobiegania sytuacjom zagrażającym życiu miało atrakcyjną formę.
Warto organizować takie spotkania, na których zwraca się uwagę na kształcenie umiejętności, które młodzież może wykorzystać w chwili zagrożenia życia swojego lub innych osób.


Joanna Dźwierzyńska

Oko w oko z dinozaurami

W dniu 4 listopada uczniowie gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej wyruszyli w niezwykłą podróż w czasy prehistoryczne do krainy dinozaurów w Bałtowskim Kompleksie Turystycznym. Park Jurajski położony jest w widłach starorzecza rzeki Kamiennej na „Źródlanej Wyspie” otoczony dziką przyrodą, wzgórzami i gęstymi lasami charakteryzuje się specyficznym mikroklimatem. Na terenie Parku znajduje się Muzeum Jurajskie, a w jego pobliżu odnaleziono autentyczne ślady tropów dinozaurów. Ogromne wrażenie robiły naturalnej wielkości dinozaury, zrobione w skali 1:1 rozmieszczone wzdłuż ścieżki spacerowej Jurajskiego parku. Pani przewodnik ciekawie opowiadała młodzieży o każdym napotkanym na ścieżce okazie jego trybie życia oraz cechach charakterystycznych.

Całość trasy Parku wyposażona jest w tablice informacyjne dotyczące okresów geologicznych. W Oceanarium prehistorycznym w którym głębia oceanu przenika się z głębią trójwymiarowego przekazu, młodzież przeniosła się w świat podwodnego życia ogromnych gadów. Następnie obejrzeliśmy film 5D na temat powstania świata. Niemałą atrakcją był jurajski plac zabaw, na którym młodzież mogła znów poczuć się dziećmi wspinając się oraz zjeżdżając na zjeżdżalniach. Po wszystkich atrakcjach ruszyliśmy w drogę powrotną do Zamościa. To była niezwykła wycieczka połączenie nauki, zabawy i rekreacji. Wycieczka była okazją do wpajania zasad obowiązujących podczas wyjazdów, kształtowania umiejętności współpracy w grupie, zachęcania do poszerzania wiedzy oraz budowania pozytywnych relacji między wychowawcami, a młodzieżą. Z wycieczki do Krainy Dinozaurów wszyscy wrócili pełni wrażeń i zadowoleni, choć jednak troszkę zmęczeni. Mamy jednak nadzieję, że dla wszystkich była to niezapomniana przygoda.

Justyna Misiorek
 

1 listopada

Młodzież postanowiła upamiętnić dzień 1 listopada symbolicznym zapaleniem znicza na grobach żołnierzy i w celach zamojskiej Rotundy. Uczniowie zorganizowali wyjście do Muzeum Martyrologii Zamojszczyzny – Rotundy w dniu 27 października. Młodzież odwiedziła i zapaliła znicze w celach: Więźniów Majdanka, Więźniów Oświęcimia, Nauczycieli, Harcerzy i Wołyniaków. Miejscem skupienia i zadumy była płyta pamiątkowa znajdująca się na dziedzińcu Rotundy, w miejscu, gdzie palono ciała zamordowanych. Na zakończenie zapaliliśmy znicze dla zmarłych jako świadectwo szacunku oraz dowód pamięci po nich.

Justyna Misiorek

Spotkanie edukacyjno – profilaktyczne z ratownikiem medycznym

28 listopada dla uczniów naszej szkoły zorganizowano szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Głównym celem było wspomaganie rozwoju uczniów poprzez zapoznanie ich z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie przeprowadził ratownik pogotowia ratunkowego w Zamościu p. Sebastian Giecko. Tematem szkolenia było przekazanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia zdrowia i życia. Wśród omawianych zagadnień było min.: omdlenie, zatrucie, krwotok, nagłe zatrzymanie krążenia, resuscytacja krążeniowo oddechowa u osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia, pozycja bezpieczna, ogólne badanie poszkodowanego.

Prowadzący przedstawił zasady bezpieczeństwa oraz skutecznego udzielania pomocy, a także udzielił praktycznego instruktażu, dotyczącego etapów udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie mieli możliwość sprawdzić w praktyce zdobytych wiadomości.
Młodzież z rozsądkiem podchodziła do wykonywanych zadań. Sprzyjająca atmosfera spotkania pozwoliła uczniom oswoić się z sytuacją wymagającą szybkiej i własciwej pomocy oraz dała możliwość nauczania się właściwego postępowania z osobą wymagającą pomocy przedmedycznej.

Joanna Dźwierzyńska

Subskrybuje zawartość