Aktualności

Prawybory

Młodzi ludzie także niepełnoletni mają swoje zdanie i poglądy. Uczniowie naszej szkoły przygotowują i przeprowadzają w okresie poprzedzającym wybory, działania edukacyjne na temat zasad i znaczenia udziału obywateli w wyborach demokratycznych. Lokalne projekty młodzieżowe zachęcają do uczestnictwa w wyborach np. debaty, warsztaty. W szkole zorganizowano wybory na podobnych zasadach na jakich przeprowadzane są wybory powszechne. Celem akcji jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach poprzez: dostarczenie młodym ludziom informacji na temat procedur demokratycznych i znaczenia wyborów, zaangażowanie w działania na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej i udział w wyborach młodzieżowych. Organizując młodzieżowe wybory, uczestnicy poznają w praktyce ich zasady i znaczenie, a także podejmują często po raz pierwszy aktywność obywatelską. Zależy nam wyłącznie na angażowaniu młodych ludzi w demokratyczne wybory i obywatelskie działanie, dlatego też wyniki wyborów młodzieżowych mają w pewnym sensie znaczenie drugorzędne – najważniejszy jest cały towarzyszący im proces edukacyjny.

Justyna Misiorek

Co wiesz o Św. Janie Pawle II?

W dniu 19 października z okazji obchodów Dnia Papieskiego pragnąc uczcić pamięć Jana Pawła II zorganizowano Konkurs Papieski pt. Co wiesz o Św. Janie Pawle II.? Do konkursu przystąpiło 8 uczniów. Wydarzenie poprzedziła rozmowa z uczniami na temat życia Papieża Polaka, a do konkursowego testu każdy ze startujących przygotowywał się również indywidualnie.

Na test złożyło się 25 pytań, dotyczących życia i pontyfikatu Jana Pawła II. Młodzież musiała wykazać się wiedzą, odpowiadając na pytania typu: „w którym roku Karol Wojtyła został wybrany na papieża”, czy też „do jakiego kraju z pierwszą pielgrzymką udał się Jan Paweł II”. Po zakończeniu konkursu, młodzież z wychowawcami nadzorującymi przebieg poniedziałkowego wydarzenia, jeszcze długo toczyła rozmowy o osobie i życiu Papieża Jana Pawła II. Wszyscy uczestnicy za udział w konkursie otrzymali słodkie upominki.

Justyna Misiorek
 

Dzień Edukacji Narodowej

14 października uczniowie gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej brali udział w uroczystościach związanych z obchodami Święta Edukacji Narodowej zwanego popularnie Dniem Nauczyciela. Z tej okazji uczniowie przygotowali dla całej kadry wychowawczej część artystyczną, stanowiącą niewątpliwą atrakcję uroczystego apelu. Przygotowując widowisko uczniowie wykazali się niezwykłą kreatywnością, talentem aktorskim oraz muzycznym. Ich występ zebrał gromkie brawa widzów.

Po przedstawieniu głos zabrali dyrektor szkoły oraz kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania, którzy złożyli podziękowania kadrze pedagogicznej za współpracę i wzajemną pomoc, a uczniom za świetnie przygotowane obchody Dnia Nauczyciela. Po przemowach dorosłych, młodzież również złożyła kadrze szkoły oraz Ośrodka życzenia sukcesów zawodowych, wiele cierpliwości, niestygnącego zapału w pracy zawodowej oraz wyrazy wdzięczności za trud wkładany każdego dnia w wychowanie i kształcenie młodych ludzi, a następnie wręczyła słodkie upominki.

Justyna Misiorek
 

Jubileusz 20-lecia Ośrodka Szkolenia I Wychowania OHP w Zamościu

Uroczystość związana z jubileuszem 20- lecia Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu rozpoczęły się mszą św. sprawowaną w katedrze zamojskiej w intencji dziękczynnej przez biskupa pomocniczego diecezji zamojsko – lubaczowskiej ks. Mariusza Leszczyńskiego, proboszcza parafii katedralnej z Zamościa ks. Prałata Adama Firosza oraz duszpasterza Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP ks. Mariana Dumę. W homilii biskup Mariusz Leszczyński mówił do młodzieży, żeby nie ulegać pokusom łatwego życia, bo sukces w nauce i pracy można osiągnąć jedynie przez trud, wysiłek i wymaganie od siebie samego.

Uroczystość w Zamościu nawiązywała do 4. Rocznicy nadania Ochotniczym Hufcom pracy na patrona św. Jana Pawła II. Po mszy św. dla upamiętnienia 4. rocznicy nadania Ochotniczym Hufcom Pracy na patrona św. Jana Pawła II uczniowie Gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zamościu i grupy wychowawczej OHP w Hrubieszowie przedstawili w katedrze wzruszający montaż słowno – muzyczny przypominający najważniejsze fakty i momenty z życia Jana Pawła II oraz główne motywy nauczania Papieża Polaka skierowane do młodych ludzi. Wyjątkowo ważnym momentem przed rozpoczęciem liturgii było uroczyste poświęcenie przez księdza biskupa odnowionego sztandaru honorowego Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

Uczniowie do inscenizacji przygotowały: pedagog OSiW w Zamościu Ewelina Król – Korga i wychowawczynie z OSiW w Zamościu Marta Dmytryk i HP w Chełmie – grupa wychowawcza w Hrubieszowie Monika Jabłońska.
 

Uczniowie z Ukrainy w Zamościu

Przez dwa dni 27 i 28.09.2015 Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu gościł grupę Ukraińców. Siedmiu uczniów szkół średnich i dwóch opiekunów zwiedzało i poznawało historię naszego miasta wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Narodowego UNESCO. Ciekawym doświadczeniem dla grupy z Ukrainy była wizyta w polskiej szkole, gdzie mogli porównać warunki zdobywania wiedzy, organizacji zajęć jak również zapoznać się z historią szkoły.

Duże wrażenie na uczniach Gimnazjum I zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zamościu wywarł program artystyczny zaprezentowany przez ukraińskich uczniów. Obejmował on między innymi polskie tańce i piosenki ludowe. Występująca młodzież to nie profesjonaliści, lecz osoby interesujące się poezją i muzyką. Program artystyczny przygotowany był z myślą głównie o polskiej młodzieży. Występ „młodych artystów z Ukrainy” skupiał się wokół poezji, oraz najbardziej popularnych utworów muzyki polskiej i ukraińskiej.

Niezapomnianych przeżyć dostarczyła widzom laureatka Ogólnopolskich konkursów im. Adama Mickiewicza „Kresy – Irena Mostowenko” która urzekła publiczność pięknie recytowaną poezją. Wspólne chwile spędzone z miłymi gośćmi z Ukrainy to cenne doświadczenie dla naszej młodzieży. Spotkanie zaowocowało nowo zawartymi przyjaźniami a hasło promocyjne naszego miasta „Zamość Twierdza Otwarta” zostało w praktyce zrealizowane poprzez wzajemne spotkanie, zapoznanie z językiem, kulturą, historią i tradycją naszych narodów. Mamy nadzieję na następne przyjacielskie kontakty.
 

Joanna Dźwierzyńska
 

Subskrybuje zawartość