Oko w oko z dinozaurami

W dniu 4 listopada uczniowie gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej wyruszyli w niezwykłą podróż w czasy prehistoryczne do krainy dinozaurów w Bałtowskim Kompleksie Turystycznym. Park Jurajski położony jest w widłach starorzecza rzeki Kamiennej na „Źródlanej Wyspie” otoczony dziką przyrodą, wzgórzami i gęstymi lasami charakteryzuje się specyficznym mikroklimatem. Na terenie Parku znajduje się Muzeum Jurajskie, a w jego pobliżu odnaleziono autentyczne ślady tropów dinozaurów. Ogromne wrażenie robiły naturalnej wielkości dinozaury, zrobione w skali 1:1 rozmieszczone wzdłuż ścieżki spacerowej Jurajskiego parku. Pani przewodnik ciekawie opowiadała młodzieży o każdym napotkanym na ścieżce okazie jego trybie życia oraz cechach charakterystycznych.

Całość trasy Parku wyposażona jest w tablice informacyjne dotyczące okresów geologicznych. W Oceanarium prehistorycznym w którym głębia oceanu przenika się z głębią trójwymiarowego przekazu, młodzież przeniosła się w świat podwodnego życia ogromnych gadów. Następnie obejrzeliśmy film 5D na temat powstania świata. Niemałą atrakcją był jurajski plac zabaw, na którym młodzież mogła znów poczuć się dziećmi wspinając się oraz zjeżdżając na zjeżdżalniach. Po wszystkich atrakcjach ruszyliśmy w drogę powrotną do Zamościa. To była niezwykła wycieczka połączenie nauki, zabawy i rekreacji. Wycieczka była okazją do wpajania zasad obowiązujących podczas wyjazdów, kształtowania umiejętności współpracy w grupie, zachęcania do poszerzania wiedzy oraz budowania pozytywnych relacji między wychowawcami, a młodzieżą. Z wycieczki do Krainy Dinozaurów wszyscy wrócili pełni wrażeń i zadowoleni, choć jednak troszkę zmęczeni. Mamy jednak nadzieję, że dla wszystkich była to niezapomniana przygoda.

Justyna Misiorek
 

1 listopada

Młodzież postanowiła upamiętnić dzień 1 listopada symbolicznym zapaleniem znicza na grobach żołnierzy i w celach zamojskiej Rotundy. Uczniowie zorganizowali wyjście do Muzeum Martyrologii Zamojszczyzny – Rotundy w dniu 27 października. Młodzież odwiedziła i zapaliła znicze w celach: Więźniów Majdanka, Więźniów Oświęcimia, Nauczycieli, Harcerzy i Wołyniaków. Miejscem skupienia i zadumy była płyta pamiątkowa znajdująca się na dziedzińcu Rotundy, w miejscu, gdzie palono ciała zamordowanych. Na zakończenie zapaliliśmy znicze dla zmarłych jako świadectwo szacunku oraz dowód pamięci po nich.

Justyna Misiorek

Spotkanie edukacyjno – profilaktyczne z ratownikiem medycznym

28 listopada dla uczniów naszej szkoły zorganizowano szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Głównym celem było wspomaganie rozwoju uczniów poprzez zapoznanie ich z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie przeprowadził ratownik pogotowia ratunkowego w Zamościu p. Sebastian Giecko. Tematem szkolenia było przekazanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia zdrowia i życia. Wśród omawianych zagadnień było min.: omdlenie, zatrucie, krwotok, nagłe zatrzymanie krążenia, resuscytacja krążeniowo oddechowa u osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia, pozycja bezpieczna, ogólne badanie poszkodowanego.

Prowadzący przedstawił zasady bezpieczeństwa oraz skutecznego udzielania pomocy, a także udzielił praktycznego instruktażu, dotyczącego etapów udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie mieli możliwość sprawdzić w praktyce zdobytych wiadomości.
Młodzież z rozsądkiem podchodziła do wykonywanych zadań. Sprzyjająca atmosfera spotkania pozwoliła uczniom oswoić się z sytuacją wymagającą szybkiej i własciwej pomocy oraz dała możliwość nauczania się właściwego postępowania z osobą wymagającą pomocy przedmedycznej.

Joanna Dźwierzyńska

Prawybory

Młodzi ludzie także niepełnoletni mają swoje zdanie i poglądy. Uczniowie naszej szkoły przygotowują i przeprowadzają w okresie poprzedzającym wybory, działania edukacyjne na temat zasad i znaczenia udziału obywateli w wyborach demokratycznych. Lokalne projekty młodzieżowe zachęcają do uczestnictwa w wyborach np. debaty, warsztaty. W szkole zorganizowano wybory na podobnych zasadach na jakich przeprowadzane są wybory powszechne. Celem akcji jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach poprzez: dostarczenie młodym ludziom informacji na temat procedur demokratycznych i znaczenia wyborów, zaangażowanie w działania na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej i udział w wyborach młodzieżowych. Organizując młodzieżowe wybory, uczestnicy poznają w praktyce ich zasady i znaczenie, a także podejmują często po raz pierwszy aktywność obywatelską. Zależy nam wyłącznie na angażowaniu młodych ludzi w demokratyczne wybory i obywatelskie działanie, dlatego też wyniki wyborów młodzieżowych mają w pewnym sensie znaczenie drugorzędne – najważniejszy jest cały towarzyszący im proces edukacyjny.

Justyna Misiorek

Co wiesz o Św. Janie Pawle II?

W dniu 19 października z okazji obchodów Dnia Papieskiego pragnąc uczcić pamięć Jana Pawła II zorganizowano Konkurs Papieski pt. Co wiesz o Św. Janie Pawle II.? Do konkursu przystąpiło 8 uczniów. Wydarzenie poprzedziła rozmowa z uczniami na temat życia Papieża Polaka, a do konkursowego testu każdy ze startujących przygotowywał się również indywidualnie.

Na test złożyło się 25 pytań, dotyczących życia i pontyfikatu Jana Pawła II. Młodzież musiała wykazać się wiedzą, odpowiadając na pytania typu: „w którym roku Karol Wojtyła został wybrany na papieża”, czy też „do jakiego kraju z pierwszą pielgrzymką udał się Jan Paweł II”. Po zakończeniu konkursu, młodzież z wychowawcami nadzorującymi przebieg poniedziałkowego wydarzenia, jeszcze długo toczyła rozmowy o osobie i życiu Papieża Jana Pawła II. Wszyscy uczestnicy za udział w konkursie otrzymali słodkie upominki.

Justyna Misiorek
 

Subskrybuje zawartość