Rekrutacja

Proponujemy Wam , gimnazjalistom oraz absolwentom gimnazjum, naukę w roku szkolnym 2016/2017 w naszych szkołach:

Gimnazjum dla Młodzieży klasy I, II i III kształci w zawodach:

 • Kucharz
 • Fryzjer
 • Murarz-tynkarz
 • Dekarz
 • Ślusarz
   

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w cyklu trzyletnim kształci w zawodach:

 • Kucharz
 • Fryzjer
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych
 • Murarz-tynkarz
 • Betoniarz-zbrojarz
 • Dekarz
 • Ślusarz
 • Operator obrabiarek skrawających
 • Mechanik monter maszyn i urządzeń

Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Gimnazjum oferują zdobycie wykształcenia w najbardziej poszukiwanych przez Pracodawców zawodach, które w przyszłości pozwolą na zdobycie ciekawej i dobrze płatnej pracy.

Nasze szkoły dysponują bardzo dobrze wyposażaną bazą do prowadzenia zajęć. Posiadamy pracownie: komputerową, nauki języków obcych, salę audiowizualną, salę gimnastyczną wraz z siłownią oraz warsztaty zajęć praktycznych z największa w regionie pracownią fryzjerską oraz jedyną w regionie pracownie dekarską prowadzone przez pracodawcę.


(*) Dla uczniów zamiejscowych Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP oferuje bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie.

OSiW zatrudnia uczniów Gimnazjum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej jako młodocianych pracowników, co liczy się do ogólnego stażu pracy. Wynagrodzenie zgodnie z Kodeksem Pracy.