Branżowa Szkoła I Stopnia

W roku szkolnym 2017/2018 Branżowa Szkoła I Stopnia proponuje naukę kształcąc w cyklu 3 letnim w zawodach:

  • Kucharz
  • Fryzjer
  • Monter zabudowy i robót wykończeniowych
  • Murarz-tynkarz
  • Betoniarz-zbrojarz
  • Dekarz
  • Ślusarz
  • Operator obrabiarek skrawających
  • Mechanik monter maszyn i urządzeń

Absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły a po zdaniu egzaminu zawodowego dyplom zawodowy i suplement Europass (dokument w języku angielskim opisujący kwalifikacje zawodowe, honorowany przez pracodawców w Unii Europejskiej).

Zdawalność egzaminu zawodowego wynosi ponad 90%.