Jak dbać o swoje ciało w okresie dojrzewania ?

Dnia 09.03.2017r uczniowie gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zamościu uczestniczyli w spotkaniu profilaktyczno-edukacyjnym dotyczącym higieny osobistej. Prelekcję przeprowadziła pielęgniarka środowiskowa pani Beata Pachla. Pielęgniarka mówiła młodzieży szkolnej o chorobach, które są spowodowane zaniedbaniami higieny osobistej, np. świerzb, wszawica, grzybica, pasożyty. Prezentacja slajdów przybliżyła uczniom powyższy problem.

Profilaktyka zapobiegania w/w chorobom to przede wszystkim mycie rąk, zmiana bielizny i ubrań, używanie środków dezynfekujących. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w spotkaniu. Zadawali pytania dotyczące zmian skórnych i problematyki związanej z dojrzewaniem. Pani Pachla zachęcała uczniów do korzystania z wizyt u specjalistów min. dermatologa. 

Opracowały:
Edyta Popławska
Joanna Dźwierzyńska

Dnia 09.03.2017r uczniowie gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zamościu uczestniczyli w spotkaniu profilaktyczno-edukacyjnym dotyczącym higieny osobistej. Prelekcję przeprowadziła pielęgniarka środowiskowa pani Beata Pachla. Pielęgniarka mówiła młodzieży szkolnej o chorobach, które są spowodowane zaniedbaniami higieny osobistej, np. świerzb, wszawica, grzybica, pasożyty. Prezentacja slajdów przybliżyła uczniom powyższy problem.

Profilaktyka zapobiegania w/w chorobom to przede wszystkim mycie rąk, zmiana bielizny i ubrań, używanie środków dezynfekujących. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w spotkaniu. Zadawali pytania dotyczące zmian skórnych i problematyki związanej z dojrzewaniem. Pani Pachla zachęcała uczniów do korzystania z wizyt u specjalistów min. dermatologa. 

Opracowały:
Edyta Popławska
Joanna Dźwierzyńska