Spotkanie profilaktyczno-edukacyjne dotytyczące zażywania środków psychoaktywnych i alkoholu

W dniu 14.03.2017r. uczniowie Gimnazjum dla Młodzieży i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zamościu uczestniczyli w spotkaniu profilaktyczno-edukacyjnym organizowanym przez Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu dotyczącym zażywania środków psychoaktywnych (dopalaczy) i alkoholu.
Na temat skutków zażywania dopalaczy, prelekcji udzieliła pani inspektor sanepidu Anna Poświatowska. Prezentacja multimedialna miała na celu uświadomienie młodzieży, iż wchodząc w „ grę” z dopalaczami, grę tę przegrają. Pani inspektor mówiła również o niebezpieczeństwie wypływającym z różnorodności struktury chemicznej dopalaczy, co utrudnia ratowanie życia po ich zażyciu. W spotkaniu profilaktycznym brali udział również funkcjonariusze policji.
Pan Dariusz Kuropatnicki z wydziału dla nieletnich przedstawił przypadki osób, które przedawkowały środki psychoaktywne i znalazły się w szpitalu. Przestrzegał uczniów przed negatywnymi skutkami wejścia w nałóg.
Na zakończenie spotkania pan Marek Jurska z teatru „Niemy Krzyk” z Chełma przedstawił w formie monodramu spektakl pt. „ Moje krzesło” opowiadający o drodze jaką przeszedł człowiek od momentu sięgnięcia po pierwszy kieliszek alkoholu aż do „ stoczenia się na dno”, co było powodem utraty życia.
Alkohol i narkotyki sprawiają, iż człowiek zaniedbuję relacje społeczne i rodzinne.
Wystawa plakatów dotyczących profilaktyki dopalaczy, które wzięły udział w ogólnopolskim konkursie ogłoszonym przez Główny Inspektorat Sanitarny urozmaiciły prelekcję.
Był to czas pełen refleksji i nauki nie tylko dla młodzieży ale również dla nas wszystkich.

Opracowały:
Edyta Popławska
Joanna Dźwierzyńska  

W dniu 14.03.2017r. uczniowie Gimnazjum dla Młodzieży i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zamościu uczestniczyli w spotkaniu profilaktyczno-edukacyjnym organizowanym przez Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu dotyczącym zażywania środków psychoaktywnych (dopalaczy) i alkoholu.
Na temat skutków zażywania dopalaczy, prelekcji udzieliła pani inspektor sanepidu Anna Poświatowska. Prezentacja multimedialna miała na celu uświadomienie młodzieży, iż wchodząc w „ grę” z dopalaczami, grę tę przegrają. Pani inspektor mówiła również o niebezpieczeństwie wypływającym z różnorodności struktury chemicznej dopalaczy, co utrudnia ratowanie życia po ich zażyciu. W spotkaniu profilaktycznym brali udział również funkcjonariusze policji.
Pan Dariusz Kuropatnicki z wydziału dla nieletnich przedstawił przypadki osób, które przedawkowały środki psychoaktywne i znalazły się w szpitalu. Przestrzegał uczniów przed negatywnymi skutkami wejścia w nałóg.
Na zakończenie spotkania pan Marek Jurska z teatru „Niemy Krzyk” z Chełma przedstawił w formie monodramu spektakl pt. „ Moje krzesło” opowiadający o drodze jaką przeszedł człowiek od momentu sięgnięcia po pierwszy kieliszek alkoholu aż do „ stoczenia się na dno”, co było powodem utraty życia.
Alkohol i narkotyki sprawiają, iż człowiek zaniedbuję relacje społeczne i rodzinne.
Wystawa plakatów dotyczących profilaktyki dopalaczy, które wzięły udział w ogólnopolskim konkursie ogłoszonym przez Główny Inspektorat Sanitarny urozmaiciły prelekcję.
Był to czas pełen refleksji i nauki nie tylko dla młodzieży ale również dla nas wszystkich.

Opracowały:
Edyta Popławska
Joanna Dźwierzyńska