Pracownia budowlana

Murarz-tynkarz to robotnik wykwalifikowany zajmujący się wznoszeniem ścian i filarów z cegły, pustaków, kamieni i kształtek (ceramicznych, betonowych i gipsowych) oraz innych materiałów budowlanych, różnego rodzaju …

Pracownia fryzjerska

Nauka zawodu „fryzjer” trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: higiena, materiały fryzjerskie, …

Pracownia dekarska

Naukę zawodu „dekarz” w naszej szkole można podjąć już na etapie gimnazjum w formie przyuczenia do zawodu oraz w zasadniczej szkole zawodowej. Po ukończeniu nauki w zsz absolwent …

Pracownia gastronomiczna

Do głównych zadań zawodowych wykonywanych przez kucharza należeć będą wszystkie czynności związane z przygotowywaniem typowych potraw i napojów w różnorodnych zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się …

Szkoły dla Ciebie

Szkoła Podstawowa Przysposabiająca do Pracy, Gimnazjum dla Młodzieży oraz Branżowa Szkoła I Stopnia oferują zdobycie wykształcenia w najbardziej poszukiwanych przez Pracodawców zawodach, które w przyszłości pozwolą …