Darmowy internat

Dla uczniów zamiejscowych Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP oferuje bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie, wycieczki i imprezy integracyjne.