Płatne praktyki

OSiW zatrudnia uczniów jako młodocianych pracowników, co liczy się do ogólnego stażu pracy. Wynagrodzenie zgodnie z Kodeksem Pracy.