Pracownia budowlana

Murarz-tynkarz to robotnik wykwalifikowany zajmujący się wznoszeniem ścian i filarów z cegły, pustaków, kamieni i kształtek (ceramicznych, betonowych i gipsowych) oraz innych materiałów budowlanych, różnego rodzaju stropów, schodów, okładzin ściennych a także wykuwaniem otworów w istniejących już ścianach. Wprawnie posługuje się dokumentacją techniczną, potrafi skalkulować koszty, sporządzić dokumenty księgowe i rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Może być zatrudniony na stanowisku murarza w małych, średnich i dużych firmach budowlanych, w rzemieślniczych zakładach remontowo – budowlanych, ma możliwość otworzenia własnej działalności gospodarczej (własnej firmy).

Zadania zawodowe murarza-tynkarza:

 • Posługiwanie się dokumentacje techniczną i wytycznymi dotyczącymi wykonywania robót
 • Przygotowywanie zaprawy i betonów sposobem ręcznym i mechanicznym.
 • Wykonywanie rusztowań do robót murarskich.
 • Dobieranie narzędzi, sprzętu i maszyn do robót murarskich.
 • Zabezpieczanie miejsca pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony p.poż., i ochrony środowiska oraz udzielanie pomocy przedlekarskiej.
 • Wytyczanie fundamentów, ścian nośnych, działowych oraz innych elementów budynku.
 • Wykonywanie murów zbrojonych pełnych z różnych materiałów, murów z otworami okiennymi i drzwiowymi oraz ścian działowych i nośnych.
 • Wykonywanie kominów, murów z kanałami dymowymi, spalinowymi i wentylacyjnymi.
 • Wykonywanie murów zbrojonych, nadproży, stropów typu Kleina i sklepień łukowych.
 • Układanie izolacji przeciwwilgociowych, montowanie izolacji cieplnej i akustycznej na ścianach.
 • Osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów ślusarki budowlanej.
 • Wykonywanie muru wielowarstwowego ze szczelina powietrzną lub wypełnioną materiałem izolacyjnym.
 • Wykonywanie ścianek działowych z różnych materiałów.
 • Licowanie ścian cegłą licówką, okładzinami ceramicznymi, kamieniami naturalnymi oraz spoinowanie.
 • Ustalanie zakresu i czasu trwania robót.
 • Organizowanie własnego stanowiska pracy.
 • Zabezpieczanie pomieszczeń socjalnych dla pracowników oraz części magazynowej.
 • Szkolenie pracowników.
 • Zabezpieczenie materiałów i sprzętu do realizacji robót murarskich i pokrewnych.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług budowlanych.
 • Ocenianie jakości robót murarskich.
 • Odbieranie robót murarskich.

Wraz z dynamicznym rozwojem sektora budownictwa oraz zjawiskiem emigracji zarobkowej w dużych firmach budowlanych i remontowych istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na wszystkich specjalistów związanych z budownictwem – w tym szczególnie na murarzy. Wprawni i doświadczeni pracownicy są niemal rozchwytywani na rynku pracy. Nie brakuje też pracy dla młodych murarzy.