OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACYJNY „TRZYMAJ FORMĘ”

GIMNAZJUM DLA MŁODZIEŻY W ZAMOŚCIU
W ROKU 2017/2018
REALIZUJE OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACYJNY
„TRZYMAJ FORMĘ”

Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, czyli promocję aktywności fizycznej oraz prawidłowego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży.