Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca 2018

We współpracy z Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu uczniowie uczestniczyli w uroczystości patriotycznej przy tablicy upamiętniającej byłą katownię UB umieszczonej na budynku przy ul. Kolegiackiej obok Katedry. Modlili się również w uroczystej Mszy św. w intencji Ojczyzny i Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości upamiętniające „ żołnierzy niezłomnych” zorganizowane zostały przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość oraz 3 Zamojski Batalion Zmechanizowany, aby oddać cześć tym, którzy stawiali opór władzy komunistycznej ZSRR, zapobiegając przede wszystkim sowietyzacji Polski.

Ważnym zagadnieniem historycznym, który należy kształtować w świadomości młodzieży to pamięć o polskim podziemiu narodowościowym. Dużo miejsca na kartach historii zajmuje walka z faszyzmem podczas II wojny światowej. Jednakże system komunistyczny zagrażał narodowi polskiemu w równie dużym stopniu.

Dlatego my również pamiętamy oddając szacunek tym, którzy wszelkimi sposobami nie dali zatracić polskości.

 

 Opracowały: Edyta Popławska
Joanna Dźwierzyńska