„ Za kratą są zielone drzewa”

6 marca w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu uczniowie Gimnazjum i Branżowej Szkoły I Stopnia z Oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zamościu  obejrzeli film dokumentalny pt. „ Za kratą są zielone drzewa…”. Wyjście do kina zostało zorganizowane przy współpracy z Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu.

Za kratą są zielone drzewa – to tytuł filmu przypominającego postać Grażyny Chrostowskiej-polskiej poetki, pochodzącej z Lublina przedstawicielki pokolenia Kolumbów i działaczki podziemnego ruchu oporu w okresie II Wojny Światowej. Urodziła się 20 września 1921 roku , a została rozstrzelana 18 kwietnia 1942 r. w obozie koncentracyjnym -Ravensbruck. Przed zsyłką do obozu była więziona w lubelskim „ Zamku”.

Fabularyzowany dokument autorstwa Magdaleny i Rafała Kołodziejczyków(twórców m.in filmów „Wszystko dla Polski – Powstanie Zamojskie 1942 – 1944” czy ”Józef Śmiech Ciąg – Jak było naprawdę?” ) to wzruszająca opowieść o wojennej historii Polski ukazana przez pryzmat krótkiego życia pojedynczego człowieka.

Opracowanie : Przemysław Piszcz
Edyta Popławska