Wystawa – „Wybitni Polacy Niepodległej Polski”

W maju Gimnazjum dla Młodzieży oraz w  Branżowej Szkole I Stopnia z Oddziałami  Zasadniczej Szkoły Zawodowej   odbyła się wystawa pt „ Wybitni Polacy Niepodległej Polski”. Młodzież szkolna wraz z opiekunem – nauczycielem historii zaprezentowali sylwetki Polaków, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości. Wśród „wybitnych” znaleźli się: Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty, Ignacy Daszyński. Uczniowie zapoznali się z ich biografią oraz zasługami dla kraju. Prezentacja portretów Polaków, którzy walczyli o wyzwolenie Polski z jarzma zaborców, była ważną lekcją historii. Po wystawie młodzież podzieliła się z wychowawcami refleksjami na temat wolności.

Opracowały:

Edyta Popławska
Anna Piszcz
Joanna Dźwierzyńska