Konkurs historyczny „Drogi do Niepodległości”

W dniu 25.10.2018 w Szkole Podstawowej Przysposabiającej do Pracy w Zamościu, Gimnazjum dla Młodzieży w Zamościu oraz Branżowej Szkole I Stopnia w Zamościu odbył się konkurs historyczny „Drogi do Niepodległości”. Uczniowie w formie testu zamkniętego odpowiadali na pytania dotyczące II Rzeczpospolitej. W konkursie wzięło udział 16 uczniów. Pierwsze miejsce zajął uczeń klasy VIII Jarosław Pogorzelski.