100. Rocznica Odzyskania Niepodległości RP

9 listopada obchodziliśmy w naszych szkołach 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. 11 listopada 1918 r. to bardzo ważna rocznica dla naszego kraju, ponieważ po 123 latach jarzma niewoli Polska znowu jest na mapie Europy i Świata.
Aby upamiętnić tę datę, uczniowie Gimnazjum dla Młodzieży i Szkoły Branżowej I stopnia przygotowali występ słowno – muzyczny. Patriotyczne wiersze i pieśni przyczyniły się do głębszego przeżywania tych chwil i uświadomiły naszej młodzieży, że wolność i niepodległość należy wciąż pielęgnować. Uroczystość rozpoczęła się o godz 11.11 odśpiewaniem czterech zwrotek Hymnu Państwowego.