W roku szkolnym 2018/2019 Branżowa Szkoła I Stopnia proponuje naukę kształcąc w cyklu 3 letnim w zawodach:

 • Betoniarz-zbrojarz
 • Dekarz
 • Fryzjer
 • Kucharz
 • Mechanik monter maszyn i urządzeń
 • Mechanik motocyklowy
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Murarz-tynkarz
 • Operator obrabiarek skrawających
 • Ślusarz

Absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły a po zdaniu egzaminu zawodowego dyplom zawodowy i suplement Europass (dokument w języku angielskim opisujący kwalifikacje zawodowe, honorowany przez pracodawców w Unii Europejskiej).

Zdawalność egzaminu zawodowego wynosi ponad 90%.