Szkoły dla Ciebie

Szkoła Podstawowa Przysposabiająca do Pracy, Gimnazjum dla Młodzieży oraz Branżowa Szkoła I Stopnia oferują zdobycie wykształcenia w najbardziej poszukiwanych przez Pracodawców zawodach, które w przyszłości pozwolą …