Do Gimnazjum dla Młodzieży i Branżowej Szkoły I Stopnia przyjmowana jest młodzież w wieku od 15 do 18 lat. Chętnych do podjęcia nauki w naszych szkołach zapraszamy już od 27 czerwca 2016 w godz. 8.00-15.00 do sekretariatu szkół w Zamościu ul. Kilińskiego 86A.


Dokumenty wymagane przy składaniu podania do szkoły:

  • świadectwo ukończenia klasy lub szkoły
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (w przypadku Branżowej Szkoły),
  • trzy fotografie
  • podanie (*)
  • kwestionariusz osobowy (*)

(*) formularze do pobrania poniżej

Dokument DOC PDF
Podanie Gimnazjum
Podanie Branżowa Szkoła I Stopnia
Kwestionariusz osobowy

Do Gimnazjum dla Młodzieży i Branżowej Szkoły I Stopnia przyjmowana jest młodzież w wieku od 15 do 18 lat. Chętnych do podjęcia nauki w naszych szkołach zapraszamy już od 27 czerwca 2016 w godz. 8.00-15.00 do sekretariatu szkół w Zamościu ul. Kilińskiego 86A.


Dokumenty wymagane przy składaniu podania do szkoły:

  • świadectwo ukończenia klasy lub szkoły
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (w przypadku Branżowej Szkoły),
  • trzy fotografie
  • podanie (*)
  • kwestionariusz osobowy (*)

(*) formularze do pobrania poniżej

Dokument DOC PDF
Podanie Gimnazjum
Podanie Branżowa Szkoła I Stopnia
Kwestionariusz osobowy