Zamojskie Stowarzyszenie Edukacji i Pomocy Socjalnej Młodzieży prowadzi Szkołę Podstawową Przyrabiającą do Pracy oraz Branżową Szkołę I Stopnia.