Zamojskie Stowarzyszenie Edukacji i Pomocy Socjalnej Młodzieży prowadzi Szkołę Podstawową Przyrabiającą do Pracy, Gimnazjum dla Młodzieży oraz Branżową Szkołę Zawodową.