Dyrektorem Gimnazjum dla Młodzieży oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej jest

mgr Zbiginiew Misiorek