W roku szkolnym 2018/2019 Gimnazjum dla Młodzieży proponuje naukę w kl. III w klasach dających uprawnienia do pracy w zawodach:

  • Kucharz
  • Fryzjer
  • Murarz-tynkarz
  • Dekarz
  • Ślusarz