Szkoła Podstawowa Przysposabiająca do Pracy oraz Branżowa Szkoła I Stopnia oferują zdobycie wykształcenia w najbardziej poszukiwanych przez Pracodawców zawodach, które w przyszłości pozwolą na zdobycie ciekawej i dobrze płatnej pracy.

Nasze szkoły dysponują bardzo dobrze wyposażaną bazą do prowadzenia zajęć. Posiadamy pracownie: komputerową, nauki języków obcych, salę audiowizualną, salę gimnastyczną wraz z siłownią oraz warsztaty zajęć praktycznych z największa w regionie pracownią fryzjerską oraz jedyną w regionie pracownie dekarską prowadzone przez pracodawcę.

W roku szkolnym 2019/2020 proponujemy naukę w naszych szkołach:

Szkoła Podstawowa Przysposabiająca do Pracy klasa VII i VIII kształci w zawodach:

 • Dekarz
 • Fryzjer
 • Kucharz
 • Mechanik motocyklowy
 • Murarz-tynkarz
 • Ślusarz

Branżowa Szkoła I Stopnia w cyklu trzyletnim kształci w zawodach:

 • Betoniarz-zbrojarz
 • Dekarz
 • Fryzjer
 • Kucharz
 • Mechanik monter maszyn i urządzeń
 • Mechanik motocyklowy
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Murarz-tynkarz
 • Operator obrabiarek skrawających
 • Ślusarz

Nasze  szkoły oferują zdobycie wykształcenia w najbardziej poszukiwanych przez Pracodawców zawodach, które w przyszłości pozwolą na zdobycie ciekawej i dobrze płatnej pracy.

Nasze szkoły dysponują bardzo dobrze wyposażaną bazą do prowadzenia zajęć. Posiadamy pracownie: komputerową, nauki języków obcych, salę audiowizualną, salę gimnastyczną wraz z siłownią oraz warsztaty zajęć praktycznych z największa w regionie pracownią fryzjerską oraz jedyną w regionie pracownie dekarską prowadzone przez pracodawcę.


(*) Dla uczniów zamiejscowych Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP oferuje bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie.

OSiW zatrudnia uczniów naszych szkół jako młodocianych pracowników, co liczy się do ogólnego stażu pracy. Wynagrodzenie zgodnie z Kodeksem Pracy.