Dzień Edukacji Narodowej

13 października 2017r. w naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczennice gimnazjum i Branżowej Szkoły I Stopnia w Zamościu Biela Magdalena, Dynysiuk Dominika oraz Erwina Zdybel wraz z opiekunami Samorządu uczniowskiego przygotowały krótki program słowno – muzyczny, w którym podziękowały swoim nauczycielom i wychowawcom za codzienny trud włożony w naukę i wychowanie.
Dzień Edukacji Narodowej przebiegał pod hasłem: „Tym, którzy prowadzą nas do źródeł wiedzy”. Uroczystość z okazji „dnia nauczyciela” wpisana jest do programu profilaktyczno- wychowawczego szkoły. Ma na celu aktywne działanie na rzecz klasy i szkoły oraz rozwijanie w uczniach szacunku do języka, kultury, historii i tradycji narodowych, a także kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w społeczności szkolnej.

Opracowały:
Edyta Popławska
Joanna Dźwierzyńska