Lekcja edukacyjno – profilaktyczna z funkcjonariuszem straży pożarnej

Dnia 19 października 2017r. uczniowie uczestniczyli w lekcji edukacyjno profilaktycznej dotyczącej zagrożeń pożarowych w różnych sytuacjach , zasad zachowania się w warunkach zagrożenia pożarem, zapobieganie oparzeniom, wypadkom i zatruciom dwutlenkiem węgla. Lekcja została przeprowadzona przez pana mł. bryg. Andrzeja Szozdę - przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu.

Prowadzący mówił o zagrożeniach w sezonie grzewczym, gdzie naszym największym wrogiem jest dwutlenek węgla, którego nie jesteśmy w stanie wyczuć. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia urządzenia (czujka - CO2), które bez wątpienia powinno być w każdym mieszkaniu. Oprócz dwutlenku węgla dużym zagrożeniem jest cyjanowodór. Strażak instruował również naszych uczniów, w jaki sposób należy używać gaśnicy i jak często należy ją konserwować. Opowiadał o ciężkiej pracy Straży Pożarnej, o różnych sytuacjach zagrożenia pożarowego, z którymi przyszło mu się zmierzyć. Mówił, również, iż strażacy ratują nie tylko ludzi, ale również zwierzęta. Uczniowie z zaangażowaniem uczestniczyli w spotkaniu edukacyjno – profilaktycznym.

Opracowały:
Edyta Popławska
Joanna Dźwierzyńska