Sposoby kontaktowania się rodzica/prawnego opiekuna z pedagogiem szkolnym w przypadku pojawienia się trudnych sytujacji


Pedagog: Joanna Dźwierzyńska

Godziny pracy: Poniedziałek-Piątek w godzinach 8-14

Tel. szkolny: 84 639 10 49

W razie nieobecności pedagoga wiadomość można zostawić w sekretariacie szkoły.

Rodzaj kontaktu Sytuacje
 • Telefoniczny
 1. We wszystkich sprawach uznawanych za istotne.
 2. Pedagog jest osiągalny telefonicznie  w godz. 8.00-14.00 każdego dnia tygodnia.
 3. Rodzice uczniów zobowiązuja się do zawiadomienia tą drogą o każdej dłuższej niż 5 dni nieobecności dziecka w szkole.
 • Listowy
 1. Droga przesyłania oficjalnych dokumentów, zawiadomień, komunikatów.
 2. W innych sytuacjach gdy zawodzą kontakty telefoniczne.
 • Interwencyjny w domu ucznia
 1. Wyłącznie w sytuacji gdy zawodzą inne sposoby i/lub sytuacja jest kryzysowa.
 • Osobisty w szkole
 1. Po uprzednim zaproszeniu telefonicznym lub listowym z określeniem powodu.
 2. Z inicjatywy rodzica/prawnego opiekuna na stałych dyżurach pedagoga.

Za indywidualne sytuacje kryzysowe uznajemy:

 • długotrwała nieobecność ucznia, mogącą być skutkiem wagarów (brak usprawiedliwienia),
 • poważne naruszenie regulaminu szkolnego i/lub prawa powszechnego, mogące skutkować sankcjami statutowymi lub sądowymi,
 • gwałtowne i niewytłumaczalne obniżenie efektów uczenia się, grożące brakiem promocji,
 • akty agresji, groźby samobójcze.

 

Instytucje pomocowe:

 

Instytycja Kontakt
Młodzieżowy telefon zaufania tel: 84 639 08 00
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 ul. Okrzei 24, 22-400 Zamość, tel: 84 639 59 96
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lwowska 57 22-400 Zamość
OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ  W ZAMOŚCIU UL. SADOWA 51 A 22 – 400 ZAMOŚĆ, tel: 84 641 21 25, bezpłatna infolinia 0 800 101 402

Sposoby kontaktowania się rodzica/prawnego opiekuna z pedagogiem szkolnym w przypadku pojawienia się trudnych sytujacji


Pedagog: Joanna Dźwierzyńska

Godziny pracy: Poniedziałek-Piątek w godzinach 8-14

Tel. szkolny: 84 639 10 49

W razie nieobecności pedagoga wiadomość można zostawić w sekretariacie szkoły.

Rodzaj kontaktu Sytuacje
 • Telefoniczny
 1. We wszystkich sprawach uznawanych za istotne.
 2. Pedagog jest osiągalny telefonicznie  w godz. 8.00-14.00 każdego dnia tygodnia.
 3. Rodzice uczniów zobowiązuja się do zawiadomienia tą drogą o każdej dłuższej niż 5 dni nieobecności dziecka w szkole.
 • Listowy
 1. Droga przesyłania oficjalnych dokumentów, zawiadomień, komunikatów.
 2. W innych sytuacjach gdy zawodzą kontakty telefoniczne.
 • Interwencyjny w domu ucznia
 1. Wyłącznie w sytuacji gdy zawodzą inne sposoby i/lub sytuacja jest kryzysowa.
 • Osobisty w szkole
 1. Po uprzednim zaproszeniu telefonicznym lub listowym z określeniem powodu.
 2. Z inicjatywy rodzica/prawnego opiekuna na stałych dyżurach pedagoga.

Za indywidualne sytuacje kryzysowe uznajemy:

 • długotrwała nieobecność ucznia, mogącą być skutkiem wagarów (brak usprawiedliwienia),
 • poważne naruszenie regulaminu szkolnego i/lub prawa powszechnego, mogące skutkować sankcjami statutowymi lub sądowymi,
 • gwałtowne i niewytłumaczalne obniżenie efektów uczenia się, grożące brakiem promocji,
 • akty agresji, groźby samobójcze.

 

Instytucje pomocowe:

 

Instytycja Kontakt
Młodzieżowy telefon zaufania tel: 84 639 08 00
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 ul. Okrzei 24, 22-400 Zamość, tel: 84 639 59 96
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lwowska 57 22-400 Zamość
OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ  W ZAMOŚCIU UL. SADOWA 51 A 22 – 400 ZAMOŚĆ, tel: 84 641 21 25, bezpłatna infolinia 0 800 101 402