Nauka zawodu „ślusarz” trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: rysunek techniczny, technologia ogólna, elementy elektrotechniki i elektroniki, techniki komputerowe, technologia urządzeń, narzędzi i przyrządów, zajęcia praktyczne, specjalizacja. Po ukończeniu nauki absolwent może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe a po jego zdaniu uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej absolwent może podjąć naukę w technikum uzupełniającym lub ogólnokształcącym liceum uzupełniającym

Zadania zawodowe ślusarza:

Nauka zawodu „ślusarz” trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: rysunek techniczny, technologia ogólna, elementy elektrotechniki i elektroniki, techniki komputerowe, technologia urządzeń, narzędzi i przyrządów, zajęcia praktyczne, specjalizacja. Po ukończeniu nauki absolwent może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe a po jego zdaniu uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej absolwent może podjąć naukę w technikum uzupełniającym lub ogólnokształcącym liceum uzupełniającym

Zadania zawodowe ślusarza:

  • naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, rowery, wózki, zamki, ogrodzenia metalowe,
  • ustalanie przyczyn wad i niesprawności podstawowych podzespołów i części przyjętego sprzętu,
  • demontowanie urządzenia na zespoły i części z wykorzystaniem narzędzi oraz przyrządów ślusarskich uniwersalnych i specjalistycznych,
  • dorabianie, dopasowywanie i wymienianie uszkodzonych części z zastosowaniem operacji: wiercenia, rozwiercania, odkręcania śrub, cięcia, piłowania, skrobania, docierania, nitowania, gięcia, lutowania, zgrzewania, klejenia, szlifowania,
  • dopasowywanie oraz łączenie elementów do spawania i nitowania,
  • konserwowanie i wykonywanie zabezpieczeneń antykorozyjnych, z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego,
  • czyszczenie oraz konserwacja maszyn, urządzeń i narzędzi ślusarskich,
  • używywanie zgodnie z wymogami racjonalnej eksploatacji narzędzi mechanicznyc i urządzeń ślusarskich, takie jak: wiertarki ręczne i stołowe, młotki, piłki, pilniki, skrobaki, gwintowniki, narzędzia traserskie, lutownice,
  • instruowanie użytkowników o zasadach i wymogach prawidłowej eksploatacji sprzętu gospodarstwa domowego, wózków, rowerów itp.

Ślusarz może być zatrudniony, np.: w zakładach przemysłu maszynowego, warsztatach samochodowych, budowach, firmach sanitarnych i instalacyjno-grzewczych, serwisach naprawy sprzętu domowego, pracowniach ślusarstwa artystycznego (konserwacja, naprawa, odtwarzanie metalowych wyrobów artystycznych). Pracownik ten może też otworzyć własną działalność.