W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa Przysposabiająca do Pracy proponuje naukę w kl. VII i VIII w klasach dających uprawnienia do pracy w zawodach:

  • Kucharz
  • Fryzjer
  • Murarz-tynkarz
  • Dekarz
  • Ślusarz