W roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa Przysposabiająca do Pracy proponuje naukę w kl. VII i VIII w klasach dających uprawnienia do pracy w zawodach:

  • Dekarz
  • Fryzjer
  • Kucharz
  • Mechanik motocyklowy
  • Murarz-tynkarz
  • Ślusarz