W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa Przysposabiająca do Pracy proponuje naukę w kl. VII i VIII w klasach dających uprawnienia do pracy w zawodach:

 • Dekarz
 • Fryzjer
 • Kucharz
 • Mechanik motocyklowy
 • Murarz-tynkarz
 • Ślusarz

W roku szkolnym 2018/2019 Gimnazjum dla Młodzieży proponuje naukę w kl. III w klasach dających uprawnienia do pracy w zawodach:

 • Dekarz
 • Fryzjer
 • Kucharz
 • Mechanik motocyklowy
 • Murarz-tynkarz
 • Ślusarz