Jak skutecznie znaleźć lub zmienić obecną pracę?

Niemal każda osoba na świecie miała marzenie dotyczące swojej pracy – jak będzie ona wyglądała oraz na czym będzie polegać. Aby marzenie to zostało spełnione, istotne jest stworzenie kilku unikalnych dokumentów, które pomogą w rekrutacji.

Dlaczego potrzebujesz CV?

Jest to nieodzowny element w poszukiwaniu jakiejkolwiek pracy. Właściwie napisany życiorys zawodowy może przesądzić o zatrudnieniu na danym stanowisku. CV powinno zawierać:

 • Dane kontaktowe – mowa tutaj o imieniu, nazwisku, numerze telefonu oraz adresie e-mail.
 • Dane dotyczące zdobytych osiągnięć, kwalifikacji, kursów itp.
 • Doświadczenie zawodowe – w tym punkcie należy opisać poprzednie stanowiska pracy lub staże.
 • Umiejętności kandydata – podczas podawania umiejętności warto wymienić twarde oraz miękkie. Warto wspomnieć również np. o znajomości języków obcych czy programowania.
 • Wykształcenie – w części poświęconej na wykształcenie należy wpisać tok nauczania (lata nauki – od, do; dokładna nazwa kierunku oraz zdobyte tytuły). Wszelkie kursy także są mile widziane.
 • Klauzula RODO – na samym dole dokumentu należy zawrzeć krótką klauzulę dot. przepisów RODO, która pozwala na przetwarzanie danych osobowych przez potencjalnego pracodawcę.

List motywacyjny również jest ważny podczas szukania pracy

Nie jest to niezbędny dokument (w większości miejsc pracy) podczas poszukiwania pracy, lecz skutecznie napisany z pewnością zwiększy szansę na jej znalezienie. Osoba, która tworzy list motywacyjny, wyjaśnia w nim powody ubiegania się o pracę na danym stanowisku, czy awans. Najważniejszymi elementami w liście motywacyjnym są:

 • data i miejscowość
 • dane kandydata (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail)
 • dane pracodawcy
 • wstęp (w nim powinno być zawarta dokładna nazwa stanowiska)
 • rozwinięcie (w tej części kandydat musi uzasadnić, dlaczego ubiega się o dane stanowisko pracy)
 • zakończenie (warto poinformować o gotowości do spotkania na żywo)
 • podpis

Przed wstępem oraz na końcu listu motywacyjnego należy dodać zwroty grzecznościowe.