„ Za kratą są zielone drzewa”

6 marca w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu uczniowie Gimnazjum i Branżowej Szkoły I Stopnia z Oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zamościu  obejrzeli film dokumentalny pt. „ Za kratą są zielone drzewa...”. Wyjście do kina zostało zorganizowane przy współpracy z Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu.

Za kratą są zielone drzewa - to tytuł filmu przypominającego postać Grażyny Chrostowskiej-polskiej poetki, pochodzącej z Lublina przedstawicielki pokolenia Kolumbów i działaczki podziemnego ruchu oporu w okresie II Wojny Światowej. Urodziła się 20 września 1921 roku , a została rozstrzelana 18 kwietnia 1942 r. w obozie koncentracyjnym -Ravensbruck. Przed zsyłką do obozu była więziona w lubelskim „ Zamku”.

Fabularyzowany dokument autorstwa Magdaleny i Rafała Kołodziejczyków(twórców m.in filmów „Wszystko dla Polski – Powstanie Zamojskie 1942 – 1944” czy ”Józef Śmiech Ciąg – Jak było naprawdę?” ) to wzruszająca opowieść o wojennej historii Polski ukazana przez pryzmat krótkiego życia pojedynczego człowieka.


Opracowanie : Przemysław Piszcz
Edyta Popławska
  

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca 2018

We współpracy z Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu uczniowie uczestniczyli w uroczystości patriotycznej przy tablicy upamiętniającej byłą katownię UB umieszczonej na budynku przy ul. Kolegiackiej obok Katedry. Modlili się również w uroczystej Mszy św. w intencji Ojczyzny i Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości upamiętniające „ żołnierzy niezłomnych” zorganizowane zostały przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość oraz 3 Zamojski Batalion Zmechanizowany, aby oddać cześć tym, którzy stawiali opór władzy komunistycznej ZSRR, zapobiegając przede wszystkim sowietyzacji Polski.

Ważnym zagadnieniem historycznym, który należy kształtować w świadomości młodzieży to pamięć o polskim podziemiu narodowościowym. Dużo miejsca na kartach historii zajmuje walka z faszyzmem podczas II wojny światowej. Jednakże system komunistyczny zagrażał narodowi polskiemu w równie dużym stopniu.

Dlatego my również pamiętamy oddając szacunek tym, którzy wszelkimi sposobami nie dali zatracić polskości.


 

 Opracowały: Edyta Popławska
                                                                                                               Joanna Dźwierzyńska
 

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACYJNY „TRZYMAJ FORMĘ"

GIMNAZJUM DLA MŁODZIEŻY W ZAMOŚCIU
W ROKU 2017/2018
REALIZUJE OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACYJNY
„TRZYMAJ FORMĘ"


Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, czyli promocję aktywności fizycznej oraz prawidłowego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży.

 

 

 


 

11 Listopada

 

"Ojczyzna znowu wolna" Ryszard Przymus

Ojczyzna wolna, znowu wolna!

Tak bije serce, huczą skronie!
A Biały Orzeł w słońcu kwiatów
Przyleciał, by go ująć w dłonie.

Zawsze był z nami - ptak wspaniały
Choć czasem ktoś odszedł daleko...
Bronił tej ziemi, bo ją kochał
Sercem pokoleń już od wieków.

Dziś w całej Polsce brzmi Mazurek...
Dzisiaj radości kanonada!
Witamy wszyscy Niepodległość
I Jedenasty Listopada…

10 listopada obchodziliśmy 99 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Młodzież szkolna wraz z opiekunami Samorządu Uczniowskiego przygotowała akademię z okazji Święta Niepodległości.

Uczennice przedstawiły wiele ważnych wydarzeń z kart historii tamtego okresu, w którym Polska stłamszona przez trzech zaborców- Rosję, Prusy i Austrię próbowała wszelkimi siłami odzyskać utraconą tożsamość. Całą drogę do odzyskania niepodległości w naszej akademii ilustrowały wiersze z tamtej epoki. Odśpiewany został również hymn państwowy, który jest ważnym symbolem naszej polskości.
Udział uczniów w tejże uroczystości powinien uświadomić im, jak wielu ludzi musiało stawić czoła zaborcom, którzy wymazali nasz kraj z mapy Europy i Świata, aby dzisiaj młodzież żyła w wolnym i demokratycznym kraju.


Opracowały : Edyta Popławska
Anna Podolak
 

Góra Grosza 2017

Uczniowie Gimnazjum i Branżowej Szkoły I Stopnia w Zamościu po raz kolejny biorą udział w akcji Góra Grosza.
Celami akcji są:

  • Uświadamianie młodzieży – uczniom szkół że nawet bardzo drobne pieniądze, które same są warte niewiele, przy wspólnym wysiłku pomagają ich kolegom i koleżankom, którzy z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu.
  •  Rozwój wolontariatu i budowanie kapitału społecznego wśród młodego pokolenia, szerzenie idei jednoczenia wokół słusznego celu.
  • Uczenie współpracy - aktywizacja samorządów uczniowskich, które organizują akcję na terenie swojej szkoły, pod okiem nauczycieli prowadzą zbiórki i przeliczają zebrane monety.
  • Wzrost świadomości społecznej w zakresie potrzeby rozwoju prorodzinnych form opieki nad dziećmi odseparowanymi od rodziny.

Najważniejsze przedsięwzięcia finansowane ze środków Góry Grosza to pomoc ukierunkowana na pracę z rodziną biologiczną, zajęcia specjalistyczne dla dzieci, remonty i wyposażenie rodzinnych domów dziecka, zawodowych rodzin zastępczych i „Domów dla Dzieci”. Pełna informacja na temat pomocy przyznanej ze środków Góry Grosza znajduje się na stronie stowarzyszenia www.towarzystwonaszdom.pl.


Joanna Dzwierzyńska
 

Subskrybuje zawartość