Spotkanie profilaktyczno-edukacyjne dotytyczące zażywania środków psychoaktywnych i alkoholu

W dniu 14.03.2017r. uczniowie Gimnazjum dla Młodzieży i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zamościu uczestniczyli w spotkaniu profilaktyczno-edukacyjnym organizowanym przez Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu dotyczącym zażywania środków psychoaktywnych (dopalaczy) i alkoholu.
Na temat skutków zażywania dopalaczy, prelekcji udzieliła pani inspektor sanepidu Anna Poświatowska. Prezentacja multimedialna miała na celu uświadomienie młodzieży, iż wchodząc w „ grę” z dopalaczami, grę tę przegrają. Pani inspektor mówiła również o niebezpieczeństwie wypływającym z różnorodności struktury chemicznej dopalaczy, co utrudnia ratowanie życia po ich zażyciu. W spotkaniu profilaktycznym brali udział również funkcjonariusze policji.
Pan Dariusz Kuropatnicki z wydziału dla nieletnich przedstawił przypadki osób, które przedawkowały środki psychoaktywne i znalazły się w szpitalu. Przestrzegał uczniów przed negatywnymi skutkami wejścia w nałóg.
Na zakończenie spotkania pan Marek Jurska z teatru „Niemy Krzyk” z Chełma przedstawił w formie monodramu spektakl pt. „ Moje krzesło” opowiadający o drodze jaką przeszedł człowiek od momentu sięgnięcia po pierwszy kieliszek alkoholu aż do „ stoczenia się na dno”, co było powodem utraty życia.
Alkohol i narkotyki sprawiają, iż człowiek zaniedbuję relacje społeczne i rodzinne.
Wystawa plakatów dotyczących profilaktyki dopalaczy, które wzięły udział w ogólnopolskim konkursie ogłoszonym przez Główny Inspektorat Sanitarny urozmaiciły prelekcję.
Był to czas pełen refleksji i nauki nie tylko dla młodzieży ale również dla nas wszystkich.

Opracowały:
Edyta Popławska
Joanna Dźwierzyńska  

Jak dbać o swoje ciało w okresie dojrzewania ?

Dnia 09.03.2017r uczniowie gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zamościu uczestniczyli w spotkaniu profilaktyczno-edukacyjnym dotyczącym higieny osobistej. Prelekcję przeprowadziła pielęgniarka środowiskowa pani Beata Pachla. Pielęgniarka mówiła młodzieży szkolnej o chorobach, które są spowodowane zaniedbaniami higieny osobistej, np. świerzb, wszawica, grzybica, pasożyty. Prezentacja slajdów przybliżyła uczniom powyższy problem.

Profilaktyka zapobiegania w/w chorobom to przede wszystkim mycie rąk, zmiana bielizny i ubrań, używanie środków dezynfekujących. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w spotkaniu. Zadawali pytania dotyczące zmian skórnych i problematyki związanej z dojrzewaniem. Pani Pachla zachęcała uczniów do korzystania z wizyt u specjalistów min. dermatologa. 

Opracowały:
Edyta Popławska
Joanna Dźwierzyńska

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

"Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów”

Pierre de Brantome

 

Z okazji Dnia Kobiet pragnę złożyć wszystkim Paniom serdeczne życzenia, dużo zdrowia, szczęścia i radości. Niech na Waszych twarzach zawsze towarzyszy uśmiech, a każdy kolejny dzień niech stwarza niepowtarzalną okazję do zadowolenia z życia. Życzę Wam spełnienia marzeń, zadowolenia z wykonywanej pracy zawodowej a w życiu osobistym dużo szczęścia i pomyślności.

 

Dyrektor Szkoły

Zbigniew Misiorek

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

W dniu 29.11.2016r. Odbyło się spotkanie z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Zamościu – panem asp. szt. Markiem Świrszcz. Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem rowerzystów i jeżdżących skuterem. W sposób rzeczowy przedstawił uczniom zagrożenia w ruchu i skutki wynikające z niewłaściwych zachowań w przepisach ruchu drogowego dotyczące rowerzystów.

Ponadto pogadanka dotyczyła bezpieczeństwa w szkole i w domu. Policjant radził jak unikać niebezpieczeństw na które młodzież narażona jest pokonując codzienną drogę do szkoły i domu. Przypomniał zasady bezpiecznego zachowania na drodze , informował o zapinaniu pasów, przechodzeniu przez jezdnię w miejscach do tego dozwolonych. Policjant zwrócił uwagę na temat używania elementów odblaskowych podczas poruszania się poza terenem zabudowanym i po zmierzchu .
Spotkania o takiej tematyce budzą w uczniach świadomość, że należy dbać o swoje bezpieczeństwo.

Opracowała 

Joanna Dźwierzyńska 

Zagrożenia Pożarowe w rożnych sytuacjach i miejscach, nauka zasad zachowania się w warunkach zagrożenia pożarem, zapoznanie ze źródłem pożarowym w różnych sytuacjach i miejscach

W dniu 24.11.2016r uczniowie Gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zamościu uczestniczyli w spotkaniu edukacyjno – profilaktycznym na temat: „Zagrożenia pożarowe w rożnych sytuacjach i miejscach, nauka zasad zachowania się w warunkach zagrożenia pożarem, zapoznanie ze źródłem pożarowym w różnych sytuacjach i miejscach”. Spotkanie przeprowadził pan mł. bryg. Andrzej Szozda - przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu.

Prowadzący mówił o zagrożeniach wynikających z sezonu grzewczego, gdzie naszym największym wrogiem jest dwutlenek węgla, którego nie jesteśmy w stanie wyczuć. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia urządzenia (czujka - CO2), które bez wątpienia powinno być w każdym mieszkaniu. Oprócz dwutlenku węgla dużym zagrożeniem jest cyjanowodór. Instruował również naszych uczniów, w jaki sposób należy używać gaśnicy i jak często należy ją konserwować. Opowiadał o ciężkiej pracy Straży Pożarnej, o różnych sytuacjach zagrożenia pożarowego, z którymi przyszło mu się zmierzyć. Mówił, również, iż strażacy ratują nie tylko ludzi, ale również zwierzęta. Uczniowie z zaangażowaniem uczestniczyli w spotkaniu edukacyjno – profilaktycznym.

Opracowały:
Edyta Popławska
Joanna Dzwierzyńska

Subskrybuje zawartość