Ogłoszenie dla rodziców

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza rodziców do zapoznania się ze zmianami w systemie edukacji.

Więcej informacji: LINK

11 Listopada

 

"Ojczyzna znowu wolna" Ryszard Przymus

Ojczyzna wolna, znowu wolna!

Tak bije serce, huczą skronie!
A Biały Orzeł w słońcu kwiatów
Przyleciał, by go ująć w dłonie.

Zawsze był z nami - ptak wspaniały
Choć czasem ktoś odszedł daleko...
Bronił tej ziemi, bo ją kochał
Sercem pokoleń już od wieków.

Dziś w całej Polsce brzmi Mazurek...
Dzisiaj radości kanonada!
Witamy wszyscy Niepodległość
I Jedenasty Listopada…

10 listopada obchodziliśmy 99 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Młodzież szkolna wraz z opiekunami Samorządu Uczniowskiego przygotowała akademię z okazji Święta Niepodległości.

Uczennice przedstawiły wiele ważnych wydarzeń z kart historii tamtego okresu, w którym Polska stłamszona przez trzech zaborców- Rosję, Prusy i Austrię próbowała wszelkimi siłami odzyskać utraconą tożsamość. Całą drogę do odzyskania niepodległości w naszej akademii ilustrowały wiersze z tamtej epoki. Odśpiewany został również hymn państwowy, który jest ważnym symbolem naszej polskości.
Udział uczniów w tejże uroczystości powinien uświadomić im, jak wielu ludzi musiało stawić czoła zaborcom, którzy wymazali nasz kraj z mapy Europy i Świata, aby dzisiaj młodzież żyła w wolnym i demokratycznym kraju.


Opracowały : Edyta Popławska
Anna Podolak
 

Góra Grosza 2017

Uczniowie Gimnazjum i Branżowej Szkoły I Stopnia w Zamościu po raz kolejny biorą udział w akcji Góra Grosza.
Celami akcji są:

  • Uświadamianie młodzieży – uczniom szkół że nawet bardzo drobne pieniądze, które same są warte niewiele, przy wspólnym wysiłku pomagają ich kolegom i koleżankom, którzy z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu.
  •  Rozwój wolontariatu i budowanie kapitału społecznego wśród młodego pokolenia, szerzenie idei jednoczenia wokół słusznego celu.
  • Uczenie współpracy - aktywizacja samorządów uczniowskich, które organizują akcję na terenie swojej szkoły, pod okiem nauczycieli prowadzą zbiórki i przeliczają zebrane monety.
  • Wzrost świadomości społecznej w zakresie potrzeby rozwoju prorodzinnych form opieki nad dziećmi odseparowanymi od rodziny.

Najważniejsze przedsięwzięcia finansowane ze środków Góry Grosza to pomoc ukierunkowana na pracę z rodziną biologiczną, zajęcia specjalistyczne dla dzieci, remonty i wyposażenie rodzinnych domów dziecka, zawodowych rodzin zastępczych i „Domów dla Dzieci”. Pełna informacja na temat pomocy przyznanej ze środków Góry Grosza znajduje się na stronie stowarzyszenia www.towarzystwonaszdom.pl.


Joanna Dzwierzyńska
 

1 LISTOPADA PAMIĘTAMY

„Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim”

Wszystkich Świętych. Dzień Zaduszny. Wszyscy niemal odwiedzą cmentarze i zapalą znicze na grobach swoich bliskich, sąsiadów, znajomych, powstańców, bohaterów ostatnich wojen. Zatrzymają się przy zapomnianych grobach, chwilę się zamyślą nad ludzkimi losami.

Odnosząc się do słów Jana Pawła II młodzież z naszej szkoły odwiedziła miejsce, które ma dla nas ważne znaczenie pod względem historycznym i regionalnym. 30.10.2017r. Uczniowie Branżowej Szkoły w Zamościu wraz z opiekunem odwiedzili cmentarz parafialny w Zamościu. To miejsce szczególne ważne dla naszego miasta, gdyż przypomina o historii naszej małej ojczyzny. Młodzież w skupieniu oddała hołd i zapaliła znicze na grobach żołnierzy poległych podczas kampanii wrześniowej i ludności cywilnej pomordowanych przez hitlerowców podczas II Wojny Światowej. Czas spędzony na cmentarzu, był dla uczniów lekcją historii, o tych którzy swoją postawą życiową odcisnęli niezatarte piętno zarówno historii Polski, regionu jak i w tutejszym środowisku.

Joanna Dźwierzyńska

Lekcja edukacyjno – profilaktyczna z funkcjonariuszem straży pożarnej

Dnia 19 października 2017r. uczniowie uczestniczyli w lekcji edukacyjno profilaktycznej dotyczącej zagrożeń pożarowych w różnych sytuacjach , zasad zachowania się w warunkach zagrożenia pożarem, zapobieganie oparzeniom, wypadkom i zatruciom dwutlenkiem węgla. Lekcja została przeprowadzona przez pana mł. bryg. Andrzeja Szozdę - przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu.

Prowadzący mówił o zagrożeniach w sezonie grzewczym, gdzie naszym największym wrogiem jest dwutlenek węgla, którego nie jesteśmy w stanie wyczuć. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia urządzenia (czujka - CO2), które bez wątpienia powinno być w każdym mieszkaniu. Oprócz dwutlenku węgla dużym zagrożeniem jest cyjanowodór. Strażak instruował również naszych uczniów, w jaki sposób należy używać gaśnicy i jak często należy ją konserwować. Opowiadał o ciężkiej pracy Straży Pożarnej, o różnych sytuacjach zagrożenia pożarowego, z którymi przyszło mu się zmierzyć. Mówił, również, iż strażacy ratują nie tylko ludzi, ale również zwierzęta. Uczniowie z zaangażowaniem uczestniczyli w spotkaniu edukacyjno – profilaktycznym.

Opracowały:
Edyta Popławska
Joanna Dźwierzyńska
  

Subskrybuje zawartość