Aktualności

LEKCJA PROFILAKTYCZNA – HIGIENA OSOBISTA

Dnia 28.93.2017r uczniowie gimnazjum i Branżowej Szkoły I Stopnia w Zamościu uczestniczyli w spotkaniu profilaktyczno-edukacyjnym dotyczącym higieny osobistej. Prelekcję przeprowadziła pielęgniarka środowiskowa pani Beata Pachla. Pielęgniarka mówiła młodzieży szkolnej o chorobach, które są spowodowane zaniedbaniami higieny osobistej, np. świerzb, wszawica, grzybica, pasożyty. Prezentacja slajdów przybliżyła uczniom powyższy problem.

Profilaktyka zapobiegania w/w chorobom to przede wszystkim mycie rąk, zmiana bielizny i ubrań, używanie środków dezynfekujących. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w spotkaniu. Zadawali pytania dotyczące zmian skórnych i problematyki związanej z dojrzewaniem. Pani Pachla zachęcała uczniów do korzystania z wizyt u specjalistów min. dermatologa.


Opracowały:
Edyta Popławska
Joanna Dźwierzyńska

 


 

Ogłoszenie dla rodziców

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza rodziców do zapoznania się ze zmianami w systemie edukacji.

Więcej informacji: LINK

Rok SZKOLNY 2017/2018

Wakacje się skończyły. Uczniom Gimnazjum oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej uświadomił to pierwszy dzwonek, który usłyszeli w szkole. 4 września punktualnie o godz. 9 zainaugurowano nowy rok szkolny 2017/2018.

Wszystkich uczniów, ich rodziców, nauczycieli, wychowawców i instruktorów praktycznej nauki zawodu uroczyście przywitali dyrektor szkoły Zbigniew Misiorek i kierownik OsiW pan Leszek Tabiszewski , życząc młodzieży owocnej nauki i rozwijania swoich pasji. Uczestnicy kontynuujący naukę w strukturach OHP w swoim gronie dzielili się swoimi wrażeniami z wakacji, opowiadali o miejscach, które zwiedzili oraz przygodach. Pierwszy dzień szkoły szczególnie przeżywali nowi uczniowie szkół, którzy z niepewnością, ale również z ciekawością obserwowali całe wydarzenie. Kadra szkoły oraz OSiW dołoży wszelkich starań, aby i oni czuli się dobrze w nowym miejscu.
 

Próbny egzamin zawodowy – część praktyczna – zawód kucharz

27 kwietnia 2017r. Uczniowie klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej : Wilk Justyna , Patryk Mazurek i Angelika Flis, przystąpili do próbnego egzaminu zawodowego – kwalifikacje T.6- zawód kucharz. Egzamin składał się z następujących etapów:

  1. Przygotowanie do wykonania zadania
  2. Obróbka wstępna surowców
  3. Obróbka zasadnicza,cieplna
  4. Prezentacja wyników – ocena organoleptyczna.

„Kucharze” wykonali trzy zestawy potraw składających się z:

  • pulpety w sosie pomidorowym
  • makaron
  • surówka z kiszonej kapusty i marchwi

Pod czujnym okiem instruktora p. Anny Świrskiej uczniowie przygotowali i zaprezentowali pyszne dania określone w zestawie egzaminacyjnym. Ocena organoleptyczna wypadła pomyślnie. Uczniowie otrzymali niezbędną do zaliczenia ilości punktów. Do egzaminów pozostało półtora miesiąca i młodzież wykorzysta ten czas do ćwiczenia sprawności w wykonywaniu zadań na czas.

Opracowała:
Anna Świrska – nauczyciel przedmiotów zawodowych

 

Spotkanie profilaktyczno-edukacyjne dotytyczące zażywania środków psychoaktywnych i alkoholu

W dniu 14.03.2017r. uczniowie Gimnazjum dla Młodzieży i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zamościu uczestniczyli w spotkaniu profilaktyczno-edukacyjnym organizowanym przez Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu dotyczącym zażywania środków psychoaktywnych (dopalaczy) i alkoholu.
Na temat skutków zażywania dopalaczy, prelekcji udzieliła pani inspektor sanepidu Anna Poświatowska. Prezentacja multimedialna miała na celu uświadomienie młodzieży, iż wchodząc w „ grę” z dopalaczami, grę tę przegrają. Pani inspektor mówiła również o niebezpieczeństwie wypływającym z różnorodności struktury chemicznej dopalaczy, co utrudnia ratowanie życia po ich zażyciu. W spotkaniu profilaktycznym brali udział również funkcjonariusze policji.
Pan Dariusz Kuropatnicki z wydziału dla nieletnich przedstawił przypadki osób, które przedawkowały środki psychoaktywne i znalazły się w szpitalu. Przestrzegał uczniów przed negatywnymi skutkami wejścia w nałóg.
Na zakończenie spotkania pan Marek Jurska z teatru „Niemy Krzyk” z Chełma przedstawił w formie monodramu spektakl pt. „ Moje krzesło” opowiadający o drodze jaką przeszedł człowiek od momentu sięgnięcia po pierwszy kieliszek alkoholu aż do „ stoczenia się na dno”, co było powodem utraty życia.
Alkohol i narkotyki sprawiają, iż człowiek zaniedbuję relacje społeczne i rodzinne.
Wystawa plakatów dotyczących profilaktyki dopalaczy, które wzięły udział w ogólnopolskim konkursie ogłoszonym przez Główny Inspektorat Sanitarny urozmaiciły prelekcję.
Był to czas pełen refleksji i nauki nie tylko dla młodzieży ale również dla nas wszystkich.

Opracowały:
Edyta Popławska
Joanna Dźwierzyńska  

Subskrybuje zawartość